Cookie beleid V.K. Simikos

De website van V.K. Simikos is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Clubvisie

Clubvisie

FAIRPLAY- REGLEMENT

 

Onze missie en de praktische uitwerking ervan

Simikos is gegroeid uit leerlingen en oud-leerlingen van het St.-Michielscollege van Schoten. De waarden en doelstellingen die het college uitdraagt zijn de onze. In deze optiek is het heel belangrijk dat het college wil dat zijn leerlingen vriendelijk zijn. Ons uitgangspunt is dan ook dat we willen dat onze spelers en supporters vriendelijk zijn! Platitudes, onfatsoenlijk gedrag, egoïsme, onbeschoftheid, vuil-bekkerij, viezigheid…worden met klem geweerd.
Volgens onze statuten is het de bedoeling van V.K. Simikos om spelgelegenheid te bieden. In al onze ploegen, behalve het eerste elftal, wordt tijdens de competitie nadrukkelijk gevraagd om gelijke speelkansen te respecteren zodat op het einde van het seizoen iedereen ongeveer evenveel gespeeld heeft. Elke opgeroepen speler, speelt minstens de helft van de wedstrijd waarvoor hij opgeroepen werd.

De eerste uitzondering hierop is onze eerste ploeg, waarmee we liefst zo hoog mogelijk spelen. De trainer kan beschikken over het ganse potentieel van onze vereniging en dan kan het dat een speler op de bank blijft.
De tweede uitzondering geldt voor al onze ploegen die in de beker uitkomen. Hier hebben de coaches de toelating om naar eigen inzichten voor het resultaat te gaan. Het is niet zo dat de beker bestemd is voor de A-ploeg in de desbetreffende leeftijdscategorie. De verantwoordelijke coach kan perfect een selectie samenstellen van de beste spelers die aan de leeftijdsvoorwaarden voldoen.


Deontologie

V.K. Simikos is een zuivere amateursvereniging. Wij onderschrijven volmondig dat het voetbalgebeuren er 100% op vrijwillige basis gebeurt als een vorm van pure liefhebberij. Er worden dus geen spelersvergoedingen betaald.
Voetbal is een teamsport. Simikos verwacht van al zijn leden (volwassen spelers en bij jongeren hun ouders) dat ze samenwerken om de vereniging in stand te houden en te doen bloeien. Dat betreft toogdiensten, meehelpen als begeleider of trainer van onze ploegen, als bestuurslid, bij de diverse andere zaken die Simikos organiseert (o.a. tornooien, opruimdag, cross enz enz). Samen zijn we sterk.
Het lidgeld van Simikos bestaat daarom uit een bedrag in geld plus een minimum aantal toogdiensten die moeten geleverd worden.
V.K. Simikos onderschreef een ethisch charter en ziet er op toe dat zijn leden en supporters dit proberen na te leven.


Omgang – gedrag op en naast het veld

Eerst zijn er de gedragsregels zoals vermeld in het ethisch charter. Ik citeer er enkele:

 • respecteer de regels van het voetbal en de beslissingen van de scheidsrechter of zijn assistent. Trek nooit de integriteit van de wedstrijdleiding in twijfel.
 • Respecteer de mede- en tegenstander. Behandel alle voetballers gelijkwaardig. Gebruik geen fysiek, mentaal of verbaal geweld.
 • Draag zorg voor het materiaal, ook al is het niet het uwe.
 • Gedraag u waardig. Blijf sportief ook al toont de tegenstrever onsportief gedrag.
 • Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat jij je favoriete sport kan beoefenen. 

 

Het Simikos principe dat we vriendelijk moeten zijn is een uitstekende leidraad bij dit alles.
Bij het eindsignaal is de wedstrijd gedaan. Het resultaat wordt toch niet meer veranderd. Laat u dan niet meer meeslepen door mogelijke frustraties. Drink samen iets, blijf vriendelijk (ook tegen scheidsrechter en tegenstanders) en hopelijk volgende keer beter.


Heb respect voor het materiaal en de uitrusting. Zorg er bij toerbeurt voor dat de kleedkamers behoorlijk onderhouden worden en klaar staan voor de volgende gebruiker.
Respecteer de ploegbegeleiders (délégués, trainers) en voer uit wat ze vragen. Wees stil en beleefd terwijl ze die instructies geven.
Gooi geen rommel (blikjes, flessen, oude voetbalschoenen, verbandmiddelen…) weg op en rond voetbalterreinen (eender waar) maar deponeer ze in de daartoe opgestelde vuilnisbakken.
Klop het slijk of zand van je schoenen niet uit tegen de muur van de kleedkamers, de gang noch in de douche. Spoel het slijk er niet af onder de douche. We hebben achter de kantine een moderne, goed onderhouden installatie die daar voor dient.
Supporter volop voor al onze andere ploegen.

Wij hebben ook een grote G-werking. Dat zijn mensen met een handicap en die vertonen allicht een afwijkend gedrag. Blijf altijd respectvol en vriendelijk tegen hen. Verlaag u niet tot plagerijen, peste-rijen. Nergens, nooit! Steun volop de begeleiders die zich met veel inzet met hen bezighouden. Let er nauwgezet op dat ook bezoekende ploegen niet over de schreef gaan. Wijs hen er dan gedecideerd, maar vriendelijk, op dat zoiets op Simikos hoegenaamd niet getolereerd wordt.

Spelers die toch in de fout zouden gaan en veroordeeld worden voor inbreuken tegen het Ethisch Charter zullen de opgelopen boete in de clubkas moeten storten.

 

Ouders van Jeugdspelers

Ook zij moeten uiteraard vriendelijk blijven. Bij de ouders ligt de eerste opvoedingsverantwoordelijkheid. Een sportclub als Simikos kan echter een aantal extra waarden aanbrengen of concretiseren:
- Discipline. Zonder discipline is geen wedstrijd mogelijk. Luisteren naar trainers en begeleiders
- Ploeg vormen: niet het “ik” is belangrijk, maar het “wij”. De ganse ploeg wint, verliest of speelt gelijk.
- Het accepteren van verlies
- Het spelen volgens de regels.
- Het afzien van verbaal of fysiek geweld.

Ouders moeten dus oog hebben voor spelplezier en niet zo zeer voor het winnen.
- Forceer nooit kinderen die eigenlijk geen interesse hebben voor het voetbal.
- Moedig kinderen altijd aan en slik mogelijke kritiek in.
- Erken de waarde en het belang van begeleiders en trainers.
- Leer de kinderen respect te hebben voor de scheidsrechter én voor de tegenstanders.

Ouders en supporters worden niet toegelaten in de kleedkamers.
Uitzondering hierop wordt gemaakt bij de pupillen (U6 - U8). De trainer en/of délégué beslist dan zelf wanner de ouders er welkom zijn.

Ouders van jonge spelers en speelsters worden verzocht bij trainingen en wedstrijden hun kinderen tot aan de kantine en kleedkamers te brengen en zeker af te halen, zodat de begeleiding weet dat dit alles correct gebeurt.


Trainers en ploegbegeleiders

- Wees altijd vriendelijk en beschaafd.
- Ontvang scheidsrechters en bezoekende ploegen hartelijk en behulpzaam.
- Geef al uw spelers voldoende speelgelegenheid.
- Moedig hen aan, stuur hen bij zonder verwijten te maken en blijf beleefd en vriendelijk tegenover scheidsrechters en tegenstrevers. U hebt een voorbeeldfunctie.
- Ga na de wedstrijd, ook als je verloren bent en niet zo gelukkig, toch met de ploeg iets drinken in de kantine van de tegenstander.


Wie toch in de fout gaat en veroordeeld wordt wegens het overtreden van het Ethisch Charter zal de opgelopen boete in de clubkas moeten storten.

 

Supporters

Vriendelijk zijn is de boodschap.
Voetbal is echter emotie: zijn steun betuigen, zijn afkeuring doen blijken, zijn ongenoegen uiten moet allemaal kunnen. Echter zonder te vervallen in excessen en onsportief geroep en gebrul. Na de wedstrijd moet dat dan ook gedaan zijn en nadien nog ruzie zoeken met tegenstrevers en/of scheidsrechter wordt niet getolereerd.
De diverse bestuursleden hebben de plicht om dadelijk in te grijpen als zulk ontspoord gedrag zich zou voordoen.
Wie zich geregeld zou misdragen zal gevraagd worden zich niet meer op Simikos te vertonen.

 

Respect en vriendelijkheid onderling

 

 • Begroet altijd vriendelijk medespelers, trainers, begeleiders en bestuursleden
  - Kom op tijd naar de trainingen en zorg er voor tijdig klaar te staan zodat de training op het geplande uur kan beginnen.
  - Volg als vanzelfsprekend de instructies en richtlijnen die door de trainer gegeven worden.
  - Als de trainer, ploegafgevaardigde of een anders bestuurslid iets moet mededelen, luister dan beleefd.
  - Roken in de kleedkamers kan uiteraard niet. Onze vereniging duldt nadrukkelijk niet het gebruik van verdovende, geestesverruimende (drugs)
    of stimulerende middelen (doping). Wie we er op betrappen krijgt ontslag op staande voet. De ouders van jeugdspelers zullen ook hiervan
    verwittigd worden.
  - Houd niet alleen de kleedkamers maar ook u zelf schoon. Jeugdspelers moeten van jongsaf leren zich te douchen na elke training of
     wedstrijd.
  - Als je niet aanwezig kunt zijn bij de wedstrijd, verwittig dan tijdig. Voor bv. een jubileum of doopfeest of eender wat dat je al weken op
     voorhand weet kan het niet dat er op het laatste moment verwittigd wordt. Trainers en begeleiders worden zo in moeilijkheden gebracht.
     Sancties zijn dan mogelijk.
  - Bij al onze jeugdploegen en ook voor het eerste elftal moet de trainer verwittigd worden als je niet op training aanwezig kunt zijn. Alle
     trainers kunnen dit verlangen van hun spelers, die dan ook verplicht zijn zich er aan te houden.
  - Respecteer altijd het afgesproken uur voor wedstrijden of bij het vertrek voor een match op verplaatsing. Verwittig altijd de délégué als u
    niet op de plaats van samenkomst zal zijn maar recht-streeks naar de desbetreffende club gaat.
  - Breng steeds je identiteitskaart mee voor de wedstrijden. Ontbreken ervan maakt dat er een boete te betalen is.
  - Breng uiteraard ook altijd het materiaal mee dat je nodig hebt om te voetballen: voetbalschoenen, beenbeschermers, trainingskledij,
    douchegerief…. enz. enz. Controleer dat even voor je thuis vertrekt!


  Opleidingsvisie

  - Voetbal is een spel. Onze trainers passen dan ook hun trainingen aan de leeftijd en het niveau van hun speler(tjes) zodat ze graag blijven
     komen. Zo proberen ze niet alleen de spelvreugde, maar ook het spelpeil te verhogen
  - We proberen onze jeugdspelers van jongsaf te begeleiden op de lange weg naar volwassenheid en ze in de best mogelijke
    omstandigheden naar de seniorsafdeling te brengen. Onze allerjongste spelers houden we zo veel mogelijk bij hun jaargenoten. Op basis
    van hun voetballend vermogen delen we de ploegjes in om ze zo voldoende uitdaging te kunnen blijven bieden. Uiteraard is de binding
     met leeftijdsgenoten zeer belangrijk en worden daartoe ook allerlei initaitieven genomen. Vanaf U13 gaan we onze spelers selecteren
     naar voetballend vermogen en de ploegen zo indelen dat we een zo goed mogelijk competitief spel gaan spelen tegenover onze
     tegenstanders.
  - Voor diegenen die niet tot het eerste elftal geraken hebben we voldoende reserveploegen om iedereen zo goed mogelijk zijn geliefde
     sport te beoefenen en waarom zou dit niet, via de veteranen, tot relatief hoge leeftijd kunnen?
  - Onze trainers worden gestimuleerd om zo veel mogelijk trainersopleidingen te volgen en zeker de door Voetbal Vlaanderen aangeboden
     opleidingen.
  -  Onze bestuursleden worden eveneens gevraagd deel te nemen aan de specifieke opleidingssessies die aangeboden worden.


  Problemen/ Sancties

  Als er zich problemen onderling voordoen, of van een lid tegenover het bestuur, wordt best de ombudsman ingeschakeld die naar de geëigende oplossing zoekt.
  Als er tegen spelers of supporters opgetreden moet worden grijpt het dagelijks bestuur, via hun voorzitter zo snel mogelijk in.
  Tegen hun beslissing is geen beroep mogelijk.

Communicatie

Onze communicatie gebeurt via onze website: www.simikos.be.
Wij proberen nieuwe leden via een infovergadering de nodige informatie over de werking van onze club te bezorgen.
Een belangrijke taak van onze délégués is er voor te zorgen dat alles wat het bestuur wil doorgeven ook tot bij de leden geraakt.
Al onze bestuursleden van trainers tot voorzitter zijn veelal aanwezig in de kantine en gemakkelijk aanspreekbaar. Als iets niet duidelijk zou zijn zullen ze u met veel plezier wegwijs maken.


Conclusie

In een grote, goed gestructureerde club is het nodig dat er goede afspraken gemaakt en regels opgesteld worden.
Het naleven ervan is noodzakelijk voor de goede werking van onze vereniging. We rekenen dan ook op de medewerking van al onze leden en supporters.

Samen zijn we sterk!

Schoten, maart 2021

De 10 eerstvolgende activiteiten:

Activiteiten-kalender:

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!